Košík:1 ks
bez DPH:536,00 Kč
s DPH:649,00 Kč
      


Vyberte si měnu – Währungen

CZK EUR

Nově! on-line platba

velký výběr skleněných zvířátek 
v ochodě v
Liberci

sklo zdobeno pouze krystaly
Made with Swarovski

Akce firmy LsG
svatební skleničky
jméno + datum


Novinky

ZAJÍMAVÉ
 nabídky

Kanta s krystaly
SWAROVSKI


jubilejní číslo
ryjeme dle Vašeho přání
 
 Novinky
Možno vybrat různé barvy krystalů

křišťál, duhové, zlaté, růžové, rubínové, fialové, safírové a zelené.


Jubilejní / výroční čísla

ryjeme na Vaše přání. Číslo napsat do poznámky při objednání


DOPRAVA ZDARMA ! 

PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ NAD 1400 Kč.  Zobrazit více...

 Lužické sklo LsG
    Martin Gőrner
  Prokopa Velikého 535
  47301   Nový Bor II
  Telefon
  +420 777 722 685
 
 
 

Povinnost úhrady nákladů při nepřevzetí zásilky na dobírku

Objednáním zboží z našeho e-shopu a potvrzením z naší strany uzavíráte platnou kupní smlouvu dle § 1827 zákona č. 89/2012 Sb., dále jen Občanský zákoník. Zrušit kupní smlouvu lze v zákonem daných důvodech.

Jako kupující máte povinnost zaplatit kupní cenu a věc převzít. Tuto povinnost vám ukládá zákon § 2118 zákona č. 89/2012 Sb. V případě nepřevzetím zásilky zmíněný zákon porušíte.

Nepřevzetím zásilky tedy dochází k porušení kupní smlouvy ze strany kupujícího dle § 2118 a budete povinen dle § 2913 Občanského zákoníku uhradit prodávajícímu vzniklou škodu např. náklady na přepravu zboží a doběrečné, které musel prodávající uhradit přepravci.

  • Nepřevzatá dobírka není odstoupení od smlouvy!
  • Rozšířeným omylem je, že nevyzvednutím zásilky s dobírkovou částkou dává zákazník prodejci na vědomí, že o zboží nemá zájem a odstupuje od smlouvy. Dle zákona toto není přijatelné.
  • Kupující odesláním objednávky uzavírá kupní smlouvu, která je závazná nejen pro prodávajícího, ale také pro kupujícího.
  • Prodávající se zavazuje zboží dodat, a kupující (koncový zákazník) se zavazuje zboží převzít a zaplatit. Prodejce svou povinnost splní okamžikem předání zásilky k poštovní přepravě či na místo osobního odběru.
  • O odeslání balíčku je kupující informován emailem a také obdrží informace od přepravce (uvede-li své telefonní číslo a email při uzavírání kupní smlouvy). V případě potřeby může kupující kontaktovat nás či dopravce a dohodnout se na změně termínu doručení nebo prodloužit dobu uložení zásilky na výdejním místě.
  • Pokud si zásilku kupující nepřevezme, jedná se z jeho strany o zřejmé porušení kupní smlouvy a kupující tímto nese odpovědnost za škodu, která tímto vzniká prodejci. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu veškeré náklady vynaložené na zaslání balíku.• Pokud se nám zásilka odeslaná na dobírku vrátí jako nevyzvednutá, bude zaslána výzva emailem na zaplacení zbytečně uhrazeného poštovného. Pokud nedojde k uhrazení, předáme dlužnou částku právní kanceláři a inkasní agentuře k vymáhání.
  • Upozorňujeme, že v takovém případě se konečná částka požadovaná po dlužníkovi šplhá až na několik tisíc korun.• Jestliže bude mít zákazník zájem o opětovné zaslání zboží, vyhoví mu prodávající po zaplacení částky předem na náš účet zahrnující cenu zboží, původní poštovné a nové poštovné

Lužické sklo LsG   Martin Gőrner
Prokopa Velikého 535 , Nový Bor
identifikační číslo:         44561954
Ceny platné pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.lsg-crystal.eu

Při platbě na účet.

Zboží bude okamžitě expedováno.


Vaše osobní údaje.
Nejsou nikdy předávané třetí straně. Kromě adresy a tel. čísla na zasílaných balíčkách Českou poštou.
Kupující je povinen zboží ihned po obdržení prohlédnout a v případě poškození(rozbití či vyražení) informovat prodávajícího nejlépe telefonicky nebo písemnou formou na lsg@atlas.cz.
Nejdéle však do druhého dne od převzetí zboží.

 

  Všeobecné obchodní podmínky.

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě. Internetový obchod provozuje Martin Gőrner, podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu.
2. Objednání zbožíPo potvrzení objednávky emailem je objednávka platná a námi zaevidovaná. Většina běžného zboží je skladem, tudíž je expedujeme průběžně. 
3. Dopravaviz. Doprava a platba.
 

4. Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.lsg-crystal.eu, jsou závazné. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí.
 

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.lsg-crystal.eu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
 

Ceny uvedené v ceníku jsou konečné. Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na emailovou adresu zákazníka.
 

5. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení peněz)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající musí nejpozději do 30 dnů zákazníkovi vrátit zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku.
Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

 

6. Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace www.lsg-crystal.eu a právním řádem platným v ČR.

Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamace na adrese lsg-crystal@email.cz.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou na lsg-crystal@email.cz. Popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují. K reklamaci je nutno předložit kopii faktury a doklad o dodání a zaplacení zboží, jehož vady jsou reklamovány. Nejdéle druhý den od převzetí zboží je povinen poškozené zboží reklamovat na své dodací poště v originálním balení tak, jak zboží obdržel. Na poště objednatel vyplní reklamační formulář s tím, že uvede dodavatele jako příjemce náhrady. Potvrzenou kopii takto vyplněného formuláře zašle na adresu dodavatele (Lužické sklo lsg Gőrner Prokopa Velikého 535 47301 Nový Bor). Na základě reklamačního formuláře dodavatel zašle nové zboží, či náhradu. Pokud objednatel zasílá vadné zboží k reklamaci, je nutné, aby jej zaslal kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího, tedy v originálním obalu, nebo obalu odpovídající kvality a včetně všech součástí dodávky. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.
 

7. Závěrečné ustanovení.

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.lsg-crystal.eu,  nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
 

8. Ochrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy (jméno, příjmení, tel.čísla, emailovou a poštovní adresu) jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Lužické sklo Lsg a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě, či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.
Při nakládání s osobními daty se firma LsG zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka dodavateli, Martin Gőrner se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem. Bez souhlasu není možné jakékoliv informace osobního charakteru předávat.
Zákazník využíváním služeb firmy Lužické sklo LsG Nový Bor dává souhlas ke shromažďování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace zákazníka, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to písemnou formou na lsg@atlas.cz
Přístup registrovaným zákazníkům do obchodu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování 47301 Nový Bor Prokopa Velikého 535 Gőrner Martin.
Adresa elektronické pošty lsg@atlas.cz
Telefon 487722685 dále viz. kontakt.

Veškeré reklamace se vyřizuji telefonicky.

 Nejprohlíženější
 Akční zboží