Košík:3 ks
bez DPH:1 146,00 Kč
s DPH:1 387 Kč
      


Vyberte si měnu – Währungen

CZK EUR

 Lužické sklo LsG
    Martin Gőrner
  Prokopa Velikého 535
  47301   Nový Bor II
  Telefon
  +420 777 722 685
 
 
  Zakladatel firmy
zakladatel firmy

Záruční podmínky a reklamaceTento reklamační řád byl vypracován v souladu s občanským zákoníkem č.89/2012 Sb. a zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše v účinném znění a vztahuje se na zboží zakoupené v našem e-shopu. Prodávajícím je Martin Gőrner, se sídlem Prokopa Velikého 535 473 01   Nový  Bor , IČ: 44561954,  (dále jen „Prodávající“). Kupující převzetím zboží od Prodávajícího, nebo převzetím zboží na poště či od přepravce, souhlasí s tímto reklamačním řádem.1. Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s výjimkami stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím, a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.

2. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

3. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu http://www.lsg-crystal.cz/ a právním řádem platným v ČR.

4. Zboží na reklamaci posílejte důkladně zabalené, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé běžným používáním, na vady vzniklé nesprávným skladováním, na vady vzniklé nesprávným používáním, na vady vzniklé nesprávným ošetřováním, nebo čištěním.

6. Kupující je povinen si zboží při převzetí řádně a důkladně zkontrolovat a prohlédnout. V případě, že shledá na zboží vadu, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu (48 hodin) oznámit prodávajícímu e-mailem  lsg@atlas.cz či telefonicky. 487 722 685 Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve  znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávkykupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu lsg@atlas.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení
Tento reklamační řád v souladu s ustanoveními Občanského zákoníku č.89/2012 Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb., vše v účinném znění, upravuje způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky uplatněna spotřebitelem. Je-li kupujícím podnikatel, pak v souladu s ustanovením Zákona č. 513/91 Sb., obchodní zákoník.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Záruka
Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona (24 měsíců pro spotřebitele, 6 měsíců pro podnikatele). Jestliže se objeví vada výrobku v záruční době, zašlete výrobek spolu s dodacím listem nebo jiným dokumentem prokazujícím zakoupení zboží v našem obchodě (nebo jeho kopií), na který uveďte popis vad a Vámi požadovaný způsob řešení reklamace. V jiném případě bude reklamace řešena v souladu se zákonem.

Vaše reklamace bude vyřízena do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Tzn. ode dne, kdy nám bude doručena.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a nesprávným používáním výrobku. Všechny zasílané výrobky procházejí pečlivou kontrolou.

Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající v něm určí podmínky a rozsah prodloužené záruky.

Rozpor s kupní smlouvou
Pokud zákazník obdržel jiný výrobek, než si objednal (neúmyslná záměna při balení výrobků) , nebo obdržel výrobek vadný, zašle nám jej zpět nepoužitý, nepoškozený, spolu s dodacím listem. Bezplatně Vám zašleme výrobek správný (resp. nezávadný).

Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu servisního prodejce.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Kupující (spotřebitel) má právo na základě ustanovení občanského zákoníku č.89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží a následného doručení poštou. V případě první výměny zboží neúčtuje prodávající kupujícímu žádné poplatky za balné a poštovné. Obchodník má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, tyto náklady činí pevnou částku 150 Kč (manipulace se zbožím, doprava zboží na podatelnu zásilek a zpět, balící materiál, atd.....). Na ponechání poštovného v případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě do 14 dnů ze strany spotřebitele nemá prodávající právní nárok (dle výše citovaného zákona). Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy do 14 dnů bez uvedení důvodu, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zbož, tyto náklady činí pevnou částku 150 Kč (manipulace se zbožím, doprava zboží na podatelnu zásilek a zpět, balící materiál, atd.). Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli finanční částku nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku výhradně na bankovní účet. Zboží zasílejte doporučeně, nikoliv na dobírku, v tomto případě zboží není přebráno. Neoznámené zásilky nepřebírame, vždy informujte předem na e-mail: lsg@atlas.cz

2. S ohledem na různorodost zboží, je každý případ odstoupení od smlouvy řešen individuálně.

3. V případě, že žádáte o výměnu zboží nebo vrácení peněz (viz. odst. 1), zašlete nám výrobek zpět bez známek používání, nepoškozený, spolu s dodacím listem a vyplněným formulářem, do lhůty 14 dní. Neoznámené zásilky a zásilky zaslané na dobírku, nebudou převzaty. Vždy informujte o této skutečnosti na e-mail: lsg@atlas.czs uvedením čísla objednávky a Vašeho příjmení.

4. Při zasílání zpět volte vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Vracené zboží zároveň doporučujeme pojistit.

5. Zboží poškozené při přepravě v důsledku volby nevhodného obalu, nelze vyměnit, nebo za takové zboží žádat vrácení peněz. .

6. Kupující nemůže odstoupit podle občanského zákoníku č.89/2012 Sb.,vše v účinném znění, od kupní smlouvy na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění, na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele .

7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

8. Zrušení objednávky lze učinit do 4 hodin od přijetí objednávky, a to emailem: lsg@atlas.cz Zboží expedujeme do 24 hodin od přijetí objednávky.

9. Vrácení či výměnu zboží oznamte na e-mail: lsg@atlas.cz bez zbytečného odkladu.

Níže je odkaz ke stažení reklamačního formuláře

Požadovaný formulář vytiskněte a vyplněný zašlete na uvedenou adresu.
Neoznámemné zásilky a zásilky zaslané na dobírku, nebudou převzaty, vždy o tomo informujte na e-mail : lsg@atlas.cz , s uvedením čísla objednávky a Vašeho příjmení.
Kontaktní adresa (reklamace a vrácení zboží)

                Lužické  sklo Lsg - Martin Gőrner
                     Prokopa Velikého 535
                        473 01   Nový  Bor  
 nové produkty 2023
     www.lužické-sklo.cz
     
    Soubory cookies používáme pro správné fungování naší webové stránky a jejích funkcí. Pomocí souborů cookies si také například pamatujeme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pro vás relevanci zobrazovaných reklam, počítáme návštěvu stránek a pamatujeme si vaše nastavení provedená na stránce.